Alfréd Veliký

Alfréd Veliký, poslední anglosaský král Východní Anglie, se narodil v roce 849. vládl v letech 871 -899.

Byl velkou osobností: zastavil nájezdy dánských a norských Vikingů, uzavřel s nimi mír a kolem svého Essenu vytvořil stát, který se stal centrem vzdělání a kultury.

Alfréd překládal historická a filozofická díla, podporoval písemnictví a zasloužil se o vydání zákoníku, podle kterého byla Anglie rozdělena na hrabství / shires/, kde krále zastupoval shires červe / z toho sheriff/: eald orman spravoval několik hrabství.

Poddaní se dělili na svobodné rolníky, poddané rolníky robotující na pozemcích svého pána, a na otroky, pozůstatek někdejších zajatců. Každý svobodný občan se mohl stát trhanem – šlechticem.

Alfréd se zasloužil o ustálení anglosaského jazyka, podporoval obchod a řemesla, zakládal kupecké osady, ze kterých později vznikla města a také školy – z jené z nich byla univerzita v Oxfordu / kde to „ox“ neznamená vola, ale keltsky vodu/.

Alfréd veliký zemřel v roce 899. Na jeho místo nastoupil jeho syn Edvard I. Starší.

Narození: 849
Úmrtí: 899  ve věku 50 let †

14 se líbí, 4 se nelíbí