Artaxerxés I.

Artaxerxés I., perský velkokrál, byl synem krále Xerxése I. a vnukem Dareiose I. Pocházel z dynastie Achaimenovců.

Artaxerxés i. byl dosazen na trůn po zavraždění nejstaršího královského syna Dareba.
Hned po jeho nástupu na trůn vypuklo v roce 463 př.n.l. povstání v Bakrtii a poté také v Egyptě vedené princem Inarosem. Do konfliktu se zapojil Athénský námořní spolek, kterému velel Kimónos. Egypťanům se zpočátku dařilo, ale nakonec podlehli a Artaxerxés I. si mohl odbojnou provincii v roce 454 př.n.l. znovu podrobit.

V dalších letech probíhaly boje s Řeky, které vyvrcholily v letech 449 – 448 př.n.l. uzavřením Kalliůova míru. Artaxerxés uznal nezávislost maloasijských řeckých obcí a Řekové uznali perské panství v Egyptě a na Kypru.

Mezi Spartou a Athénami vypukla peloponéská válka. Obě strany usilovaly o podporu Peršanů. To však překazila králova smrt v roce 424 př.n.l.

Za vlády Artaxerxa pokračovala výstavba palácového komplexu v Persepoli. Král si dal postavit v Nakš-i Rustamu hrobku. Měl jednoho legitimního syna Xerxa a mnoho levobočků. Dva z nich Sogdianos a Óchos se později stali perskými králi.

Artaxerxés byl znám jako velkorysý panovník. Po jeho smrti dosedl na trůn jeho legitimní syn Xerxes II.

Úmrtí: 424  †

1 se líbí, 0 se nelíbí