Královna ze Sáby

Královna ze Sáby byla vládkyní starověkého království zmiňovaného ve Starém zákoně. Poloha její říše je historickou rozepří mezi Jemenem a Etiopií. Etiopané pojmenovali královnu Makeda. V různých zemích a v různých dobách bylo její jméno jiné. Islám ji znal jako Bilkis a král Šalamoun jako Královnu ze Sáby.

Královnu ze Sáby můžeme zařadit někdy do 10. století př.n.l. Jestli žila, nebo ne, se můžeme jen domnívat. Nebyly nalezeny žádné nápisy svědčící o její existenci.

Možná, že král Šalamoun udržoval styky s nějakou africkou královnou, ale on jí říkal Sába. Jiná teorie vychází u vyprávění o Královně ze Sáby z kanaánského zvyku Hieros Gamos. To by vysvětlovalo, proč dnešní křesťanský etiopský rod pochází od nemanželských potomků krále Šalamouna a Královny ze Sáby.

Habešský císař Haile Selassie I., který byl posledním habešským císařem, patřil do 225. generace potomků krále Šalamouna a Královny ze Sáby.

Narození: 1000 př.n.l.
Úmrtí: None †

5 se líbí, 8 se nelíbí