Marobud

Marobud, markomanský panovník pocházel z urozeného rodu Markomanů. Kdy se narodil nevíme a nevíme ani nic o jeho dětství.

V mládí byl Marobud odvezen do Říma, kde byl vzděláván spolu s dalšími urozenými chlapci. Ke svému kmeni do středního Německa se vrátil asi v roce 9 př.n.l. a stal se zde králem.

Markomani se v období mezi 9 a 6 rokem př.n.l. usídlili ve středních, jižních a východních Čechách a v podkrušnohorské oblasti. Marobud si získal na svou stranu kmen Lugiů ve Slezsku a postupně se mu podřídili i Silingové, Gótové, Semnoni a Langobardi.

Marobud byl úspěšným vojevůdcem, dokázal vytvořit mocnou a prosperující říši. To mu umožnilo založit armádu. Pro Římany se stal hlavním konkurentem, ale on se snažil vést neutrální politiku.

V roce 6 n.l. zaútočili Římané proti Marobudovi z vojenského tábora Cornunta ( u Vídně) a z druhého tábora Mogontiaca ( dnešní Mohuč). Výprava se ale zastavila, protože v Panonii propuklo povstání. Marobud toho nevyužil, ale ihned uzavřel s Římany smlouvu o nezávislosti a vzájemném míru. Tak získal na nějakou dobu klid.

Dokonce i v roce 9 n.l., kdy vypuklo povstání v Germánii, zachoval Marobud k Římanům loajalitu. Ti v povstání utrpěli velké ztráty. Velitel tohoto povstání cherubský kníže Arminius se v roce 17.n.l. střetl s Marobudem a rok na to byl Marobud svržen. Uchýlil se pod římskou ochranu, ale byl internován a zbytek života strávil v Ravenně, kde byl také pohřben.

Marobud je první historicky doložená postava vládnoucí na našem území.

Úmrtí: None †

5 se líbí, 0 se nelíbí