Perseus Makedonský

Perseus Makedonský, makedonský král, se narodil v roce 212 př.n.l. jako syn Filipa V. Už v mládí bojoval ve druhé makedonské válce proti Římu. Jeho bratr Demétri se Římem sympatizoval, a proto ho Perseus se souhlasem otce nechal otrávit.

Perseus se snažil o znovuobnovení makedonské hegemonie v Řecku. Chtěl se tím vzepřít římské expanzi.

Ze začátku se mu dařilo, spojil se s demokratickými silami v Řecku, s Rhodem a s vládci seleukovské říše a bíthýnského království.

Římané nestrpěli vzrůst Perseovy moci a s pomocí Eumena II.- pergamského krále, ho mezinárodně izolovali a v roce 171 př.n.l. proti němu rozpoutali třetí makedonskou válku.
Většina řeckých spojenců Persea opustila.

Perseus Římany porazil u Sykurionu v Thesálii, ale 22. června 168 př.n.l. byl poražen u Pydny Luciem Aemiliem Paulem.

V roce 168 př.n.l. Perseus v římském zajetí zemřel. Byl posledním makedonským králem z dynastie Antigonovců.

Perseovou porážkou skončil vojensky organizovaný odpor Helénů proti Římu. Makedonie byla rozdělena do čtyř nezávislých států, které měli příznivý vztah k Římu.

Narození: Makedonie
Úmrtí: None, Řím †

0 se líbí, 0 se nelíbí