Roman IV. Diogenes

Roman IV. Diogenes († léto 1072) byl byzantským vojevůdcem a později v letech 1068–1071 císařem.

Na byzantský trůn se dostal sňatkem s císařovnou vdovou Eudokií, jejímž prvním manželem byl Konstanin X. Dukas. Říše byla v té době vážna ohrožena útoky italských Normanů ze západu a seldžuckých Turků z východu. Kromě toho projevovali odstředivé tendence podmaněné slovanské národy na Balkáně (Bulhaři, Srbové).

Válka se Seldžuky se stala pro Romana osudnou. Po dvou vítězných bitvách utrpěla jeho vojska roku v sprnu 1071 těžkou porážku u Mantzikertu a císař byl zajat. Brzy se mu však podařilo uzavřít s tureckým náčelníkem Alp Arslanem celkem výhodný mír, jímž se zavázal k zachování stávajícího stavu, to znamená potvrdil Seldžukům zisky z jejich výbojů, a k zaplacení vyšší peněžní částky. Poté byl propuštěn ze zajetí. V Konstantinopoli proti němu vystoupila ihned poté, co došly zprávy o výsledcích bitvy, opozice a prohlásila císařem Michaela VII. Duku, syna Konstantina X. Mezi novým panovníkem a Romanem IV. došlo k občanské válce, během níž byl Roman zajat a oslepen. Krátce na to zemřel.

Úmrtí: 1072  †

0 se líbí, 0 se nelíbí