Alfons V. Africano

Alfons V. Africano, portugalský král, byl synem Eduarda I. Výmluvného. Narodil se v roce 1432. Vládl v letech 1438 -1481.

V době jeho nezletilosti za něj vládla jako regentka jeho matka Eleonora, dcera Ferdinanda I. Aragonského.

Alfons podporoval zámořské výpravy do Afriky. V roce 1443 dosáhla portugalská výprava Arquinského zálivu ve střední Africe a vrátila se s nákladem zlata a otroků. Tyto cesty přispěly k velkému bohatství Portugalska a proto v nich Portugalci chtěli pokračovat.

V roce 1460 dosáhli Sierry Leone / dovoz pepře/.

V roce 1475 překročili portugalští mořeplavci poprvé rovník. Tyto úspěchy vzbuzovaly závist u Španělů. Když Alfons přišel s nárokem na kastilský trůn – jehož dědičkou měla být Isabela I.Kastilská, došlo k první koloniální válce mezi Kastílií a Portugalskem.

V roce 1479 byl uzavřen mír, který byl dělením sfér zájmů mezi dvěma evropskými mocnostmi.Portugalsko získalo Kapverdské ostrovy, Kastílie ostrovy Kanárské a Portugalcům bylo přiznáno právo na země jižně od Kanárských ostrovů.

Španělský dvůr zaujal návrh Kryštofa Kolumba pokusit se doplout do Indie otevřenou cestou na západ.

Alfons V. zemřel v roce 1481. Na portugalský trůn nastoupil jeho syn Jan II.

Narození: 1432
Úmrtí: 1481  ve věku 49 let †

19 se líbí, 1 se nelíbí