Bajezid I.

Bajezid I., turecký sultán, vládl v letech 1389 -1402.

Ihned po svém nástupu na trůn dal zavraždit svého bratra: z toho se stalo od té doby pravidlo, zcestná, ale praktická tradice: turečtí sultánové řešili nástupnické problémy a případný boj o trůn mezi blízkými příbuznými tím, že nemilosrdně zabíjeli své bratry.

Bajezid rozšířil svou říši v Asii až po řeku Eufrat, v Evropě si podrobil vedle Bulharska i rumunské Valašsko. Nakonec stanul před branami Konstantinopole a zdá se, že by ji donutil ke kapitulaci navzdory statečné obraně Byzantinců. Tehdy však došlo ke vpádu tatarských nájezdníků vedených Timbrem Lenkem / Timur Chromý/. Ten byl velkým dobyvatelem a schopným organizátorem a vladařem.

Timur porazil Bajezida I. v roce 1402 v bitvě u Angory. Zde byl Bajezid zajat a o rok později v roce 1403 zemřel. Timur zemřel v roce 1405 na výpravě proti Číně, která se osvobodila za dynastie Ming od mongolské nadvády. Po Timurově smrti se mongolská říše opět rozpadla.

Úmrtí: 1403 , Angora †

1 se líbí, 0 se nelíbí