Basileos I.

Basileos I., císař , byl zakladatelem makedonské dynastie. Tento člověk nízkého původu, si získal přízeň Michala III. a stal se nejen jeho oblíbencem, ale také jeho spoluvladařem. Za prokázané dobro se mu ale špatně odvděčil – dal ho zavraždit v jeho ložnici.

Jeho rod se stal nejslavnější dynastií v historii Východořímské říše.

Basileos I.vedl války s Araby a posunul hranice až k Eufratu, vyhnal je z Bari a Tarenta v jižní Itálii a dobyl na nich Kalábrii b roce 885.

Basileos I. zemřel v roce 886. Na trůn nastoupil jeho syn Lev VI. Moudrý.

Úmrtí: 886  †

2 se líbí, 0 se nelíbí