Béla III.

Béla III., uherský král, byl synem Gejzy II. a Eufrosiny Kyjevské.

Na trůn se dostal díky byzantskému císaři Manuelovi, u kterého žil v Konstantinopoli a který měl v úmyslu ho určit za svého následníka , zasnoubil ho se svou dcerou Marií. Pak se mu ale narodil jeho vlastní syn a Béla pro něj ztratil význam. Béla vládl v letech 1172 -1196.

Béla III. byl schopným panovníkem, podařilo se mu vymanit Uhry z byzantského vlivu. Ovládl Chorvatsko a Dalmácii. V roce 1188 dobyl knížectví haličské.

Jeho ženou se stala v roce 1185 dcera francouzského krále Filipa II. Augusta, Markéta. Ta přivedla do Uher francouzské mnichy a stavitele.

V roce 1190 založil Béla město Sibiň. Jeho dcera Konstancie se stala ženou Přemysla Otakara I. / založila v Praze klášter cisterciaček na Poříčí při kostele sv. Petra. Mezi její věnná města patřila Břeclav, Přibyslav, Hodonín, Bzenec a Moravské Budějovice.

Béla III. zemřel v roce 1196. Ještě za svého života nechal korunovat svého syna Imricha, aby zamezil dynastickým sporům. To se mu ale nepovedlo: Imrich zápasil se svým bratrem Ondřejem, který vládl jako údělný kníže v Chorvatsku a Dalmácii.

Úmrtí: 1196  †

0 se líbí, 0 se nelíbí