Boleslav III. Ryšavý

Boleslav lll. Ryšavý byl český kníže, kdy se narodil nevíme. Byl synem knížete
Boleslava ll. a Emmy. Po otcově smrti se stal v únoru 999 českým knížetem. Ještě před tím se ale říše vytvořená Boleslavem I. rozpadla. Českému státu zbyla pouze Morava.

S nástupem vlády Boleslava lll. došlo k první vážné krizi českého státu. Boleslav dosedl na trůn ve zralém věku a neměl mužského dědice. Jeho dcera se vdala do rodu Veršovců, který byl znám jako vládychtivá dynastie. Sňatkem s Boleslavovou dcerou se tento rod přiblížil knížecímu trůnu.

Na vládu si dělali nároky také Boleslavovi mladší bratři. Proto staršího z nich Jaromíra nechal kníže vykastrovat a Oldřicha chtěl dát zavraždit. Oba před krutým bratrem uprchli.
V roce 1002 císař Ota lll. zemřel a Boleslav obsadil Čechy. Trůn získal kníže Vladivoj, neschopný alkoholik. Po roce vlády zemřel. Boleslav uprchl do Frank.

V únoru 1003 byl Boleslav znovu dosazen na knížecí trůn. I když na něm Boleslav pobyl jen krátce, využil své pravomoci a nechal vyvraždit Vršovce a to i s vlastním zetěm.

Po dvou měsících této krutosti ho Boleslav Chrabrý nechal sesadit z trůnu a oslepit. Tím mu znemožnil další šanci na vládu. Poté byl Boleslav lll. Ryšavý uvězněn a po desetileté žaláři v roce 1037 zemřel. Jméno jeho manželky a dcery neznáme.

Úmrtí: 1037 , Polsko †

17 se líbí, 6 se nelíbí