Bořivoj I.

Český kníže Bořivoj l. byl český kníže, narodil se na přelomu roku 852/53. Je prvním historicky doloženým českým panovníkem.
Po roce 867/68 byl zvolen pražským knížetem vládnoucím středním Čechám.

Bořivoj podporoval moravského Svatopluka. V roce 874 se oženil s Ludmilou a s ní se nechal pokřtít na Velehradě arcibiskupem Metodějem. Tím se podřídil Svatoplukovi.

Bořivoj l. se zasloužil o výstavbu první křesťanské svatyně v Čechách – sv. Klimenta na Levém Hradci a Panny Marie na vrcholu Žiži. Poté nechal budovat základy Pražského hradu.
Bořivoj se stal samostatným knížetem ve středních Čechách i na dalších územích, kterým vládl. Zastával funkci hlavního knížete v Čechách.

Nevíme, zda dosedl na kamenný stolec na Pražském hradě, ale je velmi pravděpodobné, že zde v letech 890 – 894 vládli Moravané.
Bořivojovou ženou byla Ludmila z Pšova. Měli spolu dva syny Spytihněva I. a Vratislava I..

Úmrtí: None †

78 se líbí, 28 se nelíbí