Břetislav II.

Břetislav ll., český kníže, byl synem Vratislava ll. a Adleyty.
14.9.1092 byl zvolen knížetem a zakázal pohanské zvyky a obyčeje. Všechny čaroděje, kouzelníky a hadače vypověděl ze země. V roce 1097 vyhnal slovanské mnichy ze sázavského kláštera a uvedl sem benediktinské řeholníky z Břevnova.

V roce 1093 Břetislav obsadil Polsko a zaútočil na knížete Vladislava. Touto válkou utrpělo Slezsko velkou újmu.
V roce 1098 nechal Břetislav oloupit židy poté, co se k němu donesla zpráva i jejich snaze vyvézt své majetky z Čech.

Břetislav se pokoušel zrušit „stařešinský zákon“. Chtěl zajistit nástupnictví mladšímu bratrovi Bořivojovi. V tom mu pomohl císař Jindřich lV. Ten mu v roce 1099 udělil Čechy v léno. Do té doby mohl Čechy získat jen panovník, který byl zvolen a přijat za knížete. Tento zvyk byl zrušen.

V roce 1099 připravil Břetislav Konráda o Brněnsko a dal ho mladšímu bratrovi.
Břetislav byl zavražděn u hrádku Zběčno, po návratu z lovu v roce 1100.
Břetislavovou manželkou se stal v roce 1094 Lukorta, dcera Aschwina z Windberg- Bogenu. Měli syna Břetislava.

Úmrtí: 22. 12. 1100 , Zbečno †

6 se líbí, 0 se nelíbí