Evžen IV.

Evžen IV., vl. jm. Gabriele Condulmer, papež, vládl v letech 1431 -1447.

Tento papež byl velmi zbožný ale neobratný.

Koncil byl přeložen do Florencie, kde bylo jednáno s byzantským císařem Janem VIII. Paleolitem o sjednocení, vynucené tureckou hrozbou.

V Basileji byl zvolen vzdoropapež Felix V.. Většina kurfiřtů se ale postavila za Evžena IV. Řím tak ale zabránil reformám musel pak čelit reformaci.

Renesanční papežové si libovali v přepychu a okázalosti jako ostatní renesanční vladaři. Papežství ztrácelo své duchovní poslání.

„ Neschopnost zreformovat sebe i církev nakonec vyvolala v život reformaci, zřejmě nejhlubší zlom, jaký znají dějiny křesťanství.“ ( J. Gelmi)

Evžen IV. zemřel roce 1447. Papežem se stal Mikuláš V.

Úmrtí: 1447 , Řím †

2 se líbí, 0 se nelíbí