Ferdinand III.

Ferdinand lll., římský císař , český a uherský král, se narodil 13.7.1608, jako třetí syn císaře a krále Ferdinanda II. a jeho první manželky Marie Anny Bavorské.
Jeho dva starší bratři Karel a Jan Karel se nedožili plnoletosti, Ferdinand se tedy stal otcovým nástupcem.

8.12.1625 byl korunován uherským králem a 26.11.1627 králem českým. Titul římského krále získal 22.12.1636
Ferdinand se zúčastnil třicetileté války a v roce 1634 byl jmenován vrchním velitelem císařských vojsk.

Po otcově smrti začal samostatně vládnout monarchii / 1637/. Jako císař bojoval se Švédy a v roce 1644 se zúčastnil mírových jednání a snažil se s pomocí svých diplomatů získat pro Habsburky výhodnou pozici.

V roce 1645 po porážce císařských vosk Švédové ohrozili Vídeň. Ferdinand byl pod velkým tlakem a proto se zajímal o vestfálský mír. V roce 1648 byly podepsány mírové smlouvy. Tím poklesla prestiž a autorita habsburské dynastie a zapříčinila její ústup z evropského západu. Císař měl jen minimální pravomoc. Ferdinandovi lll. však nelze upřít zásluhu na celistvosti habsburské monarchie.

Vlády Ferdinand lll. přinesla českým zemím pokračování a poté ukončení vyčerpávající války. Po uzavření vestfálského míru byly alespoň formálně Čechy a Morava obráceny na katolickou víru.

Ferdinand lll. zemřel 2.4.1657, dva měsíce po narození posledního syna Ferdinanda. Byl pohřben do rodové krypty Habsburků.

Ferdinand lll. byl třikrát ženatý: jeho první ženou byla Marie Anna Španělská, s ní měl: Ferdinanda IV., Marii Annu / budoucí španělskou královnu/, Filipa Augusta, Maxmiliána Tomáše, Leopolda I./ budoucího císaře/ a Marii.
Druhou ženou se stala Marie Leopoldina Tyrolská, s ní měl syna Karla Josefa. Marie při porodu zemřela.

Třetí ženou byla Eleonora z rodu Gonzagů, s ní měl Ferdinand Terezii, Eleonoru Marii Josefu, Marii Annu Josefu a Ferdinanda.

Narození: 13. 7. 1608 , Štýrský hradec
Úmrtí: 2. 4. 1657  ve věku 48 let, Víděň †
Znamení: rak  

11 se líbí, 3 se nelíbí