František ll.

Římský a rakouský císař, český a uherský král František ll. se narodil 12.2.1768, jako syn císaře a krále Leopolda II. a Marie Ludviky Španělské. Patřil do dynastie Habsburků.

Bezdětný císař Josef II. ho povolal do Vídně. František byl přirozeně inteligentní, těžkopádný, někdy lhostejný. Neměl silnou vůli, ani státnické nadání. Hodně četl a cestoval, sbíral obrazy, hrál na housle a zajímala ho botanika.

Josef ll. ho svou výchovou trochu změnil. František kompenzoval nedostatek talentu velkou pílí. Začátkem roku 1792 dosedl na trůn a v létě byl korunován uherským, římským a českým králem. Hned po svém nástupu na trůn se dostal do války s revoluční Francií.

V roce 1797 byl nucen se zříci Lombardska a Rakouského Nizozemí. Získal sice Benátsko a Dalmácii, ale tím nemohl vyvážit oslabenou pozici habsburské říše.

František se stal populárním panovníkem, ve Vídni mu říkali „ dobrý císař František“.
Třetí koaliční válka připravila Františka o Benátsko, Dalmácii, Istrii a Tyrolsko. 6.8.1806 se vzdal titulu římského císaře.

V roce 1809 ukvapeně vyhlásil válku Francii. Byl poražen a musel snížit stav armády a zaplatit finanční odškodnění.

V témže roce jmenoval C.L.Metternicha ministrem zahraničí. Ten vyjednal sňatek císařovy dcery Marie Luisy s Napoleonem l. Rakousko v roce 1813 vyhlásilo Francii válku. Vídeňský kongres se postaral o dominantní postavení Rakouska v německé a italské oblasti. Ve vnitřní politice nastal hospodářský rozmach. Vláda podporovala rozvoj vzdělanosti, zavedla

všeobecný občanský zákoník, napomáhala rozvoji obchodu a průmyslu, ke zlepšení státních financí ale nedošlo.

V roce 1821 jmenoval František Metternicha domácím, dvorským a státním kancléřem.
František ll. zemřel po 43 letech vlády na zápal plic. Byl pohřben v kapucínské hrobce ve Vídni.

František ll. byl čtyřikrát ženatý: jeho první ženou byla Alžběta W“urttenberská, sní měl dceru Ludviku.
Jeho druhou ženou se stala Marie Terezie Neapolsko- Sicilská, s tou měl dvanáct dětí : Marii Luisu, Ferdinanda l., Karolinu Leopoldinu,Karolinu Ludviku, Leopoldinu, Marii Klementinu, Josefa Františka, Karolina Ferdinanda, Františka Karla, Marii Annu, Jana Nepomuka a Amálii Terezii.
Třetí ženou byla Marie Luisa Modenská a poslední ženou Marie Luisa Modenská. Obě tato manželství byla bezdětná.

Narození: 12. 2. 1768 , Florencie
Úmrtí: 2. 3. 1835  ve věku 67 let, Vídeň †
Znamení: vodnář  

6 se líbí, 1 se nelíbí