Frederik III.

Frederik III., dánský král, byl synem Kristiána IV. Vládl v letech 1648 -1670.

Tento panovník prosadil „ královské zákony“ / lex regia 1665/, které omezovaly šlechtické výsady a postavily Dánsko do řady tehdejších absolutistických monarchií.

V roce 1657 se Frederik opět pustil do války se Švédskem, když zrovna švédský král Karel X. Gustav válčil s Polskem. Frederik ale tuto velmoc podcenil.

Válka skončila mírovou smlouvou z roku 1658 a byla pro Dánsko pokořující: ztratilo ostrov Bornholm a norské kraje Bohuslan a Trondheim i Šlevicko. Švédové se snažili Dány dorazit a oblehli Kodaň, ta se ale ubránila.

Mírem uzavřeným v roce 1658 v Roeskildě ztratilo Dánsko definitivně Gotland, ale kodaňským mírem z roku 1666 získalo podporou západoevropské diplomacie zpět Bornholm a Trondheim.

Frederik byl rozšafný, vzdělaný a miloval umění: založil učené společnosti v Kodani a Trondheimu, uměleckou akademii a botanickou zahradu. Zemřel v roce 1670. Králem Dánska se stal Kristián V.

Úmrtí: 1670 , Kodaň †

1 se líbí, 0 se nelíbí