Harald Modrozubý

Harald Modrozubý, dánský král, vládl v letech 950 -987.

Tento panovník zpočátku podléhal německému vlivu. Za jeho vláda byla založena tři dánská biskupství, podléhající arcibiskupovi hamburskému Adaldagovi.

Tak bylo v první polovině 10. století dosaženo pokřestění Dánska a Harald sám se nechal pokřtít v roce 960 knězem Popem pod nátlakem císaře Oty I.

Jeho sestra Ginnhilda, vdova po norském králi Eriku I. Krvavé sekeře, podnítila Haralda k tažení proti Norsku. Chtěla zde zbavit trůnu Erikova bratra Haakona Dobrého anglosaského krále.

Norové pustošili Jutsko a Skane a dobyli ostrov Sjaelland. Harald Nory z Dánska vyhnal a vylodil se v Norsku. Zde zvítězil v bitvě u Hordalandu a Haakon padl.

Harald vládl oběma zemím. V Norsku ho zastupoval jeden ze synů Erika Krvavé sekery Harald Šedopláštník, který byl ale brzy zabit.

V té době vypravil císař Ota II. vojsko proti Dánům. Chtěl je potrestat za nájezdy do Holštýnska. Na jihu Dánska zřídil pevnost se silnou posádkou.

Později došlo k roztržce mezi Haraldem a jeho synem Svenem Tveskaggem. V tomto boji byl Modrozub raněn a v pevnosti Jumne / Jomsborgu/ v roce 986 zemřel.

Úmrtí: 986 , pevnost Jumne/Jomsborg/ †

1 se líbí, 1 se nelíbí