Ibrahim I.

Ibrahim I., turecký sultán, byl synem Ahmeda I. Vládl v letech 1640 -1648.

V roce 1645 zajali maltští korzáři Ibrahimovy manželky. To bylo důvodem k válce. Turecká armáda se vylodila na Krétě a oblehla Candii. Proti moderní benátské flotile bojovali Turci s malým úspěchem.

V roce 1648 vypuklo povstání v Istanbulu vyvolané hladomorem, která měla na svědomí benátská blokáda. Ibrahim byl svržen a zabit / 1648/. K vládě byl povolán jeho sedmiletý syn Mohamed IV.

Úmrtí: 1648 , Istanbul †

2 se líbí, 1 se nelíbí