Jan III. Zbožný

Jan III. Zbožný, portugalský král, byl synem Manuela I. Velikého a švagr španělského krále a německého císaře Karla V. Vládl v letech 1521 -1557.

Své příjmení Zbožný získal pravděpodobně podporou misií v nově objevených zemích a tím, že zavedl v Portugalsku inkvizici a podporu jezuitů.

Uzavřel další smlouvu se Španělskem o rozdělení sfér vlivu v zámoří v roce 1529, na jejímž základě si Portugalsko ponechalo Moluky, a Španělsko nově objevené Filipíny.

Za vlády Jana III. došlo v koloniích k první velké krizi: místokrálové odmítli poslouchat ústřední lisabonskou vládu a často jednali podle svého rozumu a prospěchu.

V roce 1524 se v Lisabonu narodil velký portugalský básník Luis de Camoens. Ten zemřel v bídě v roce 1580. Jeho poema Luzovci je vrcholným dílem portugalské literatury.

Syn Jana III. rovněž Jan, zemřel ještě za otcova života v roce 1554. Dědicem království se stal po smrti Jana III. v roce 1557 jeho vnuk tříletý Šebestián.

Úmrtí: 1557  †

0 se líbí, 0 se nelíbí