Jazkart I.

Jazkart I., perský velkokrál, pocházel z rodu Sásánovců. Jeho otce byl král Bahrám IV.

Jazkart měl přezdívku Bazakar ( Hříšník). Měl pověst nábožensky vstřícného muže. Za jeho vlády se v Seleukii konala vůbec první celoříšská synoda křesťanů.

Král vycházel dobře s Římany. Jeho náboženská a politická smířlivost způsobila v zarathuštrovském kněžstvu nevoli. Nevíme ale proč měl tak hanlivou přezdívku Bazakar.
Je možné, že podporoval určitý směr v zarathuštrismu, stojící v rozporu s ortodoxií.

Na konci Jazkartovy vlády došlo k vyhrocení vnitropolitické situace. Někteří křesťané povstali. Král musel na nátlak mágů v roce 420 nařídit jejich perzekuci. Vypukla také válka s východořímskou říší.

Jazkart I. zemřel v roce 421. Jak a proč se můžeme jen domnívat. S největší pravděpodobností byl zavražděn na pokyn mágů a velmožů. Po jeho smrti nastaly dynastické zmatky. Situace se uklidnila až po nástupu králova syna Bahráma V. na trůn. Jazkart I. mě ještě dva syny, Šápúra a Narsího.

Úmrtí: 421  †

0 se líbí, 0 se nelíbí