Lazar Gubljanovič

Lazar Gubljanovič byl posledním carem svobodného Srbska. Vládl v letech 1371 -1389.

Lazar se marně snažil o obnovení staré slávy a rozsahu království. Jednotlivá údělná knížectví mezi sebou bojovala a nejevila snahu po opětném sjednocení.
Gubljanovičovi zůstal věrný jen Vuk Brankovič, který měl za ženu Lazarovu dceru Marii.

Lazar se snažil spojit srbská knížectví proti pronikání Turků na balkánský poloostrov.
V roce 1386 vykoupil Lazar mír s Turky závazkem, že jim bude platit roční poplatek a pokusil se naposled spojit se proti Turkům s Tvrdkem Bosenským, Šišanem Bulharským, Balšou Zetským a Kastriotou Albánským – vl. jm. Jiří Kastriota Skandenberg, který v roce 1443 osvobodil Albánii z turecké nadvlády a válčil s nimi až do své smrti v roce 1468.

15.června 1389 došlo k bitvě na Kosově poli, ve které byli Srbové na hlavu poraženi zradou Vuka Brankoviče.

Srbsko se stalo podřízenou zemí Osmanské říši a bylo rozděleno na dvě části: v jedné vládl Lazarův syn Štěpán Lazarevič a ve druhé Vuk Brankovič a po jeho smrti jeho synové.

Lazar Gubljanovič zemřel v roce 1389.

Úmrtí: 1389  †

3 se líbí, 0 se nelíbí