Leonidás I.

Leónidás I. Jeho otcem byl král Anaxandridás II. (560–520 př. n. l.), bratrem král Kleomenés I. (520–490 př. n. l.).

K moci se Leónidás dostal poté, co za nejasných okolností zemřel jeho bratr Kleomenés – nelze přitom vyloučit ani jeho účast na bratrovraždě. Leónidovým spolukrálem byl Leótychidás II. z rodu Eurypóntovců, který později velel řecké flotile v bitvě u mysu Mykalé. Leónidás sám se proslavil statečnou obranou Thermopylské soutěsky před armádou perského krále Xerxa I. během druhé fáze řecko-perských válek. Za bojů u Thermopyl padli všichni spartští bojovníci v čele se samotným králem.

Již brzy po smrti se z Leónida stal takříkajíc všeřecký hrdina, ve Spartě navíc i kultovně uctívaný. Jeho sebeobětování u Thermopyl nebylo zapomenuto a stalo se pevnou součástí evropské historické tradice. V novověku se na ně odvolávaly tak odlišné názorové proudy, jako např. osvícenci či nacisté. U nás krále oslavili mj. Josef Svatopluk Machar a Petr Bezruč.

Narození: 540 př.n.l.
Úmrtí: 480  ve věku 60 let, Thermopyl †

16 se líbí, 1 se nelíbí