Lev III.

Lev III., císař Východořímské říše, patřil do dynastie syrské. Vládl v letech 717 -741.

V počátcích jeho vlády obléhali Konstantinopol Arabové. Císařovi se povedlo je zahnat a obnovit byzantskou správu v Malé Asii.

Lev vytvořil sbírku zákonů , kterou podstatně zasáhl do právních norem Justinina I.
Lev způsobil náboženské nepokoje zákazem uctívání ikon a svatých obrazů vůbec.
V roce 730 církevní koncil uctívání ikon odsoudil.

Tento panovník sesadil patriarchu Gennadia a dostal se do konfliktu s papežem Řehořem II.. To přispělo značnou měrou k neshodám mezi východní a západní církví. Vládu nad Římem převzal zcela papež, ale z jeho jurisdikce byla vyňata Sicílie a Kalábrie, přičleněné k Východořímské říši. Za dalších panovníků pak pokračovaly války s Araby na východě a s Bulhary na Balkáně.

Lev III. zemřel v roce 741.

Úmrtí: 741  †

0 se líbí, 0 se nelíbí