Ludvík Bonaparte

Ludvík Bonaparte, holandský král,narozen v roce 1780, byl bratrem Napoleona Bonaparteho. Vládl v letech 1806 -1810.

Ludvík se chtěl panování věnovat odpovědně. V roce 1808 založil v Amsterodamu obrazárnu / pozdější státní muzeum/. Dal postavit obrovská stavidla Katwycku u ústí Rýna. Dostával se do stále větších rozporů s Napoleonem.

Kontinentální blokáda Anglie, kterou měl v Nizozemsku provádět, znamenala zkázu holandského námořního obchodu. Když se v roce 1809 vylodili Angličané na Walcherenu v ústí Šeldy, jmenoval Napoleon velitelem holandské armády Bernadotta, nikoli bratra Ludvíka. Ten chtěl na protest abdikovat, ale neuspěl.

V červenci 1810 Ludvík zmizel. Byl objeven v lázních Teplicích v Čechách. Napoleon ho prohlásil za duševně nemocného a 11. července 1810 připojil Holandsko k Francii.

Ludvík Bonaparte zemřel v roce 1848 v Livornu.

Svého třetího syna pozdějšího císaře Napoleona III., se téměř vzdal. Ten psal básně, byl velmi pobožný. Vídeňským kongresem po jeho pádu byly Republika Holandská a rakouská Belgie spojeny v Království nizozemské pod správou dynastie oranžské.

Narození: 1780
Úmrtí: 1848  ve věku 68 let, Livorn †

2 se líbí, 0 se nelíbí