Lžidimitrij I.

Lžidimitrij I. Byl korunován na cara v 21.7. 1605. Vládl pouze jeden rok.Tím ale splnil svou povinnost a musel být odstraněn: nenávist prosťáčků si vysloužil sňatkem s Marinou Mniszkovnou – katoličkou, a závazky vůči Polákům.

17.5.1606, deset dní po svatbě, vypuklo povstání, vedené Vasilem Šujským. Lžidimitrij byl ubit a jeho tělo spáleno. Popel z těla byl nabit do děla a vystřelen směrem odkud přišel. Spolu s ním zemřelo 1.200 Poláků, kteří s ním přišli do Moskvy.

Marina smrti unikla a později se provdala za Lžidimitrije II. Ten byl podporován Poláky a kozáky a vedl válku s novým carem Vasilijem IV.Šujským.

Lžidimitrij I. Byl zabit v roce 1606.

Úmrtí: 1606 , Moskva †

0 se líbí, 1 se nelíbí