Michail III. Romanov

Michail III. Romanov, ruský car, se narodil v roce 1597. Byl zakladatelem nové dynastie Romanovců. Byl synem metropolity Filareta / Fjodora Nikitiče Romanova/. Ten byl od roku 1633 jeho spoluregentem.

Teta Michaila byla jednou z manželek Ivana IV. Hrozného.

Michail III. Zdědil říši ve špatném stavu. Ve své dospělosti byl schopným a pilným panovníkem. Vládl v letech 1613 – 1645.

V roce 1617 byl uzavřen štolbovský mír se Švédy, kteří získali Ingrii a Karélii. Války s Poláky se vlekly a byly ukončeny až v roce 1634 „ věčným mírem“, kterým Poláci získali Smolensko, Černigov, Seversko a Livonii.

V Sibiři se ruské panství rozšířilo až po Lenu. Michailu se podařilo zacelit rány po válkách, smířit znepřátelené strany a obnovit ekonomický rozvoj země a to i povoláváním cizích průmyslníků, kupců a učenců do Ruska.

Michail III. Romanov zemřel v roce 1645.

Narození: 1597
Úmrtí: 1645  ve věku 48 let †

1 se líbí, 0 se nelíbí