Petr I. Karadjordjevič

Petr I. Karadjordjevič, srbský král, byl synem Alexandra Karadjordjeviče a Persidy Nenadovičové. Narodil se v roce 1844. Vládl v letech 1903 -1921.

Po sesazení svého otce Alexandra žil v emigraci, sloužil jako důstojník ve francouzské armádě.

V roce 1883 se oženil s dcerou černohorského knížete Nikoly I. Zorkou. Zastával protirakouskou politiku.

V roce 1912 uzavřely Srbsko, Bulharsko a Řecko Balkánskou ligu – vojenskou alianci v naději, že se jim podaří eliminovat tureckou moc na Balkáně a že zvětší svá území. Záminkou k válce byly nepořádky a nepokoje v Makedonii. Vypukla první Balkánská válka.

Řekové porazili Turky u Elassonu 23.10. 1912.

30.května 1913 byla velmocemi prosazena míroví dohoda uzavřená v Londýně. Turci ztratili všechna svá evropská území mimo poloostrova Catalca a Gallipoli. Byl utvořen nový stát Albánie.

O rozdělení dobyté Makedonie okamžitě vznikly vážné spory mezi Bulhary na jedné a Srby a Řeky na straně druhé. Ty vyústily v druhou balkánskou válku.

30.5. napadli Bulhaři bez vyhlášení války Srby a Řeky. Ti ale bulharský útok zastavili. Bulhaři požádali o příměří a nepřátelské akce skončili 10.8. Bukurešťskou dohodou. V ní Bulhaři ztratili vše, co získali v první balkánské válce.

První výstřely první světové války padly na srbské hranici. Po atentátu na následníka habsburského trůnu v Sarajevu dalo Rakousko-Uhersko Srbsku nesplnitelné ultimátum s cílem vyprovokovat válku. Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku 29.7.1914.

11. listopadu 1918 byly ukončeny všechny vojenské operace – první světová válka skončila. Po válce se Srbsko spojilo s Černou Horou a k nim byla připojena bývalá rakousko-uherská území Chorvatsko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina. Vzniklo tak Království Srbů, Chorvatů a Slovinců pod vládou Petra I.

Petr I. zemřel v roce 1921, na jeho místo nastoupil jeho syn Alexandr I. Karadjordjevič.

Narození: 1844
Úmrtí: 1921  ve věku 77 let †

1 se líbí, 0 se nelíbí