Pius VI.

Pius VI., papež, byl zbožný a odvážný, chyběl mu však širší rozhled. Byl mecenášem umění. Ve funkci setrval od roku 1775 do roku 1799.

Pius vedl spor s Josefem II., který usiloval o závislost církve na státu.

Během francouzské revoluce došlo k sekularizaci, ke znárodnění církevních statků, biskupové a faráři byli voleni a museli přísahat na novou ústavu – následkem toho došlo k roztržce církve s revolucí. 30.000 duchovních uprchlo do ciziny.

V roce 1793 bylo ve Francii oficiálně zrušeno křesťanství a nastolen „ kult rozumu“. Papež byl bezradný.

V roce 1796 přinutil Napoleon papeže uzavřít v Bologni ponižující příměří. Byla vyhlášena Římská republika.

Pius VI. zemřel v roce 1799 deportován do Valence.

Úmrtí: 1799 , Valence †

0 se líbí, 0 se nelíbí