Ramesse III.

Egyptský král Ramesse III. nástupce svého otce faraóna Setnachta vládnoucího v letech 1186/85–1183/82, který byl zakladatelem 20. dynastie (1186/85–1070/69), bývá považován za posledního velkého krále Egypta.

Pozn. data, která jsou zde uvedena vychází pouze ze zdroje této encyklopedie Wikipedia, aby zde nebyly rozdíly v datech. Ale data jsou v různých pramenech rozličná. Všechna data, pokud není uvedeno jinak, jsou před Kristem (resp. před naším letopočtem).

Boje Ramesse III.
Ramesse III. měl pokračovat v činnosti, kterou započal jeho otec faraón Setnacht. Ten upevnil centrální státní moc, kterou rozvrátily nájezdy Libyjců, a obnovil v Egyptě pořádek. Ramesse III., aby mohl vzdorovat nájezdům libyjských i jiných kmenů, reorganizoval armádu a vojenství. Pokračoval v činnosti králů 19. dynastie, zorganizoval tedy oddíly cizích žoldnéřů naverbovaných převážně mezi Libyjci a mezi středomořskými kmeny Šardanů. S těmito vojenskými oddíly vedl války s již zmíněnými Libyjci a "mořskými národy", kteří jsou pro historiky a jiné odborníky záhadou, protože není jasné, jakého byli původu a odkud přišli. Váleční zajatci byli dopravováni do Egypta, kde je poslali většinou do dolů apod. K "mořským národům" ještě dodám, že dokázaly zničit celou říši chetitskou, která ovládala celou Anatolii a Mezopotámii, ketrá byla v plné síle...

Stavební činnost Ramesse III.
Asi největší a nejvýznamější stavbou Ramesse III. byl chrám v Medínet Habu, kde byl i královský palác, který byl za Ramessova panování dvakrát přestavěn. Palác těsně přiléhal k chrámu a tvořil s ním jednotný architektonický celek obehnaný dvěma vysokými zdmi. Ramesse se v době znovuzačínajícího úpadku egyptského státu zřejmě necítil zcela bezpečný ani ve svém paláci. Proto byl tedy nucen, přestavět svůj luxusní palác v pevnost, to dokazují archeologické vykopávky.

Vláda Ramesse III.
Vláda Ramesse III. bylo posledním obdobím vojenské moci egyptského státu. Vítězství, kterých dobyla egyptská vojska nad Libyjci a "mořskými národy", poněkud upevnila otřesenou autoritu Egypta a zajistila zemi alespoň na krátký čas mír a klid. Egyptská armáda ale pouze zadržela postup "mořských národů", Egypt totiž přišel o většinu svých držav u Středozemního moře, tzn. v Sýrii a ve Foiníkii. V této situaci silně vzrostla moc kněží, která ale začíná vzrůstat už za panování prvních panovníků 18. dynastie kolem roku 1500.

Úmrtí: None †

1 se líbí, 0 se nelíbí