Selim

Selim byl největším vojevůdcem ze všech sultánů. Vládl v letech 1512 -1520.

Selim se soustředil zejména na expanzi do Asie. Po vítězství nad Peršany zdvojnásobil velikost říše.

V roce 1516 obsadil Sýrii a vpadl do Egypta. Během dvou měsíců dobyl celý Egypt. Byl prohlášen hlavou všech muslimů / chalífou/ a v Egyptě jmenoval guvernéra.

V roce 1517 obsadili Turci Mekku a západní arabské pobřeží. V letech 1518-1519 potlačil Selim povstání v Anatolii a v Sýrii.

Při přípravách výpravy proti Rhodu v roce 1520 Selim zemřel.

Úmrtí: 1520  †

6 se líbí, 5 se nelíbí