Štěpán Uroš V.

Štěpán Uroš V., srbský car, byl synem Štěpána Uroše IV. Dušana. Vládl v letech 1355 -1367.

Tento panovník byl posledním z rodu Nemanje. Byl slabý, stal se hračkou v rukou svých dvořanů, kteří se snažili o co největší nezávislost.

Jeden z těchto dvořanů, Vukašin, ho ovládl a později dal zavraždit na lovu v roce 1367. Jeho cílem bylo zmocnit se vlády. To se mu povedlo, ještě v témže roce se prohlásil carem.

Úmrtí: None †

0 se líbí, 0 se nelíbí