Václav III.

Václav lll., český, polský a uherský král, se narodil 6.10.1289, jako syn Václava ll. a Jitky (Guty Habsburské).

Jako šestnáctiletý se ujal v roce 1305 dědictví po svém otci.

Když v roce 1301 vymřel slavný rod Arpádovců, nabídla uherská šlechta trůn Václavovi lll. Ten se zasnoubil s poslední Arpádovou Kunhutou, dcerou Ondřeje lll.

V tom samém roce byl Václav korunován uherským králem a přijal jméno Ladislav. Habsburkové a papežská strana na něj zesílili tlak. Uherští magnáti postupně přecházeli na stranu Karla Roberta a v roce 1304 byl Václav nucen opustit Uhry. Svatoštěpánskou korunu odevzdal příteli, bavorskému vévodovi Otovi.

Václav musel ustoupit, protože namohl bojoval o dvě sousední země najednou. Soustředil se na Polsko v čele s Vladislavem Lokietekem. Římský král Albrecht chtěl se chtěl pomstít za zničení svého vojska u Kutné Hory.

V říjnu 1305 se Václav oženil s Violou Těšínskou,která byla polského původu. Václav byl znám jako rozmařilý panovník. Pořádal divoké pitky a rozdával královský majetek.

Václav lll. byl v srpnu 1306 zavražděn neznámým vrahem, během příprav polského tažení v Olomouci. Nepřišlo se na to, kdo vraha najal, protože byl strážnými ihned zabit.

V Olomouci tak vymřel panovnický rod po meči.

Narození: 6. 10. 1289
Úmrtí: 4. 8. 1306  ve věku 16 let, Olomouc †
Znamení: váhy  

144 se líbí, 45 se nelíbí