Vilém I.

Vilém I., král nizozemský a vévoda lucemburský,vládl v letech 1813-1840. Byl synem místodržícího Viléma V. Oranžského.

Vilém I. se zúčastnil protinapoleonských válek a po nizozemském povstání roce 1813 se stal hlavou dnešního Beneluxu.

Tento panovník nebyl v Belgii oblíben, nenašel k ní cestu. V roce 1830 po pařížské revoluci došlo k povstání v Bruselu. Z tohoto povstání vyšla Belgie jako samostatný stát.

Vilém se pokoušel Belgii znovu získat, ale bez úspěchu. V roce 1840 abdikoval ve prospěch svého syna Viléma II.

Vilém II. prožil zbytek života v Berlíně na pruském dvoře.Zemřel v roce 1848.

Úmrtí: 1848 , Berlín †

0 se líbí, 0 se nelíbí